Przejdź do treści
Makowskie Centrum Kultury
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

    makowskakultura.naszabiblioteka.com

    

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim samorządową instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Maków Podhalański.

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

 5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 8. Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, upowszechnianiu wiedzy oraz promocji Gminy.

 9. Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

 10. Inicjowanie i pomoc zespołom form twórczości i uczestnictwa w kulturze.

 11. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji.

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 27 300 woluminów. Znajduje się tu wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z bogatym, aktualnym, stale uzupełnianym księgozbiorem, czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi ze stałym, bezpłatnym łączem internetowym dla czytelników.

8 maja 2013r. została oficjalnie otwarta Letnia Czytelnia, zlokalizowana przy makowskiej MBP. Powstała czytelnia i skwer czytelniczo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Na nowo wygospodarowanej przestrzeni znalazły się m.in. obszerna altana, w której można czytać książki, sprężynowy bujak, domek zabaw i piaskownica dla dzieci a także liczne ławki poustawiane wzdłuż wyłożonych kostką brukową alejek. Ułatwiony został dostęp do biblioteki dla matek wożących swe pociechy w wózkach i osób niepełnosprawnych, dla których wykonany został wygodny zjazd przez boczną bramę. Letnia Czytelnia stała się także miejscem spotkań "Klubu 50+", plenerowych przedstawień teatralnych czy metą rajdów turystycznych.

Trochę historii

Powstanie biblioteki datuje się na 1948 rok. Najprawdopodobniej do powołania tej placówki upowszechniania kultury doszło dzięki ofiarowaniu księgozbiorów prywatnych dla tego celu.

W 1975 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim obejmując swoim zasięgiem działania miasto Maków i Gminę, w skład której wchodzi sześć wsi, w czterech z nich znajdowały się już filie biblioteczne tj. w Białce, Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce.

Od 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w 1997 roku utworzono filię biblioteczną w Wieprzcu.

Od listopada 2011 roku przy MBP działają także świetlice: Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, w Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce.

Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w zabytkowej willi „Paczosówka” pochodzącej z XIX wieku przy ul. 3-Maja 24, w której także znajduje się Izba Regionalna Ziemi Makowskiej im. E Wacyka.

  Filie

    Filia w Białce

  Białka 334 – budynek Szkoły Podstawowej
  34-220 Maków Podhalański

  Godziny otwarcia:

  Wtorek            15.00 - 18.00

  Środa             15.00 - 18.00  

  Piątek             11.00 - 14.00

  (tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białce)

   

   Filia biblioteki / świetlica w Grzechyni

  Grzechynia
  34 – 220 Maków Podhalański
  tel. 33/87 36 236

  BIBLIOTEKA

  Godziny otwarcia:

  Wtorek          9.00 - 12.00

  Środa           13.00 – 18:00                                                  

  Piątek           13.00 – 18:00

  Biblioteka znajduje się na parterze budynku obok OSP.

  ŚWIETLICA W GRZECHYNI

  Grzechynia
  34 – 220 Maków Podhalański
  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek  13:00 – 18:00

  Wtorek           15:00 – 18:00

  Czwartek        13:00 – 18:00

   

   Filia biblioteki/świetlica w Juszczynie

  34-231 Juszczyn – budynek OSP

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek  8.00 – 16.00

  Środa             10.00 – 14.30      

  Czwartek        8.00 - 16.00

   

   Filia w Wieprzcu

  Wieprzec

  34-231 Juszczyn

  tel. 33/ 87 79 001

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek nieczynne

  Wtorek      15:00 – 19:00

  Środa        15:00 – 19:00
  Czwartek   15:00 – 19:00

  Piątek        15:00 – 19:00

  Sobota       15:00 – 19:00

   

   Filia biblioteki / świetlica w Żarnówce

  Żarnówka

  34-220 Maków Podhalański

  tel. 33/87 71 535

  Godziny otwarcia od 4 maja 2023 r.:

  wtorek     9.00 - 15.00

  środa       9.00 - 15.00

  czwartek  9.00 - 14.30

   

   Wystawa 47

   Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do zwiedzenia wystawy p.n. „47”, która ma na celu przybliżenie historii Tygodnia Kultury Beskidzkie w Makowie Podhalańskim. Wystawa prezentuje plakaty i programy zgromadzone na przestrzeni lat trwania wydarzenia.

   Wystawa jest prezentowana na systemie wystawienniczym pozyskanym w ramach  polsko-słowackiego mikroprojektu  p.n. „Pogranicze haftem malowane”(INT/EB/1/IX/A/0284) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, budżetu państwa i środków własnych.    WYSTAWA PLAKATÓW KAROLINY GLANOWSKIEJ

   Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do zwiedzenia wystawy Harry Potter/ plakaty Karoliny Glanowskiej.

   Wystawa jest prezentowana na systemie wystawienniczym pozyskanym w ramach polsko-słowackiego mikroprojektu p.n. „Pogranicze haftem malowane”(INT/EB/1/IX/A/0284) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, budżetu państwa i środków własnych.

    Świat fantazji

    GMINNY KONKURS PLASTYCZNY Z CYKLU "BARWY JESIENI"

    Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Makowskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym "Barwy jesieni". Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Świat fantazji". Zachęcamy do udziału dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Termin składania prac upływa z dniem 18 października 2023r. Można je składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie P. Szczegóły znaleźć można w regulaminie konkursu.

    REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU Z CYKLU „ BARWY JESIENI”

    POD HASŁEM „ ŚWIAT FANTAZJI”

     

    1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

     

    2. Cel: zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno kolorów, kreatywność oraz interpretacje tematu konkursu.

     

    3. Technika prezentowanych prac: malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, instalacje.

     

    4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 samodzielnie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagrodzoną pracę i dokładnie opisaną (imię, nazwisko, klasa/wiek, miejscowość, szkoła/przedszkole [prace indywidualne lub zbiorowe przygotowane przez dzieci w tym samym wieku/klasie/grupie przedszkolnej], telefon kontaktowy lub e-mail). Prace winny być oprawione (passe-partout).

     

    5. Nieprzekraczalny termin składania prac 18 października 2023r. - Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. Do prac zbiorowych każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko autora, klasa/wiekowa grupa przedszkolaków, ilość prac).

     

    6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

     

    7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie artystyczna jakość nadesłanych prac. W przypadku przedszkolaków dopuszczalna jest pomoc osoby starszej).

     

    8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz ewentualnie wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

     

    9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły/przedszkola). Informacja o osobach nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP: makowskakultura.naszabiblioteka.com oraz na facebooku: www.facebook.com/makowskakultura/.

     

    10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim.

     

    11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 30 listopada 2023 r.

     

    12. Od dnia 05 grudnia 2023 r. (po zamknięciu wystawy) eksponowane prace będą sukcesywnie dostarczone do szkół autorów prac.

     

    13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

     

    14. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny, przystępując do konkursu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika/dziecka w postaci zdjęć oraz ich rozpowszechnianie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Makowie Podhalańskim poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.makowskakultura.naszabiblioteka.com, fanpage Facebook https://www.facebook.com/makowskakultura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub innych publikatorach w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z tego konkursu co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu.

     

    15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

     

    Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanski.pl lub listownie na adres pocztowy biblioteki.

    Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, ich przenoszenia, usunięcia na podstawie art. 17 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

     

    Administrator nie zamierza profilować danych lub podejmować zautomatyzowanych decyzji. W przypadku publikacji w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA więcej informacji na https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update. Facebook deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską – więcej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation (art. 46 ust. 2 lit d) RODO).

     


    Świat fantazji

    GINNY KONKURS PLASTYCZNYBARWY JESIENI

    25 października poznaliśmy laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego z cyklu „Barwy jesieni”. Tegorocznym hasłem przewodnim był „Świat fantazji”. I właśnie ten temat zaprezentowało nam 187 artystów ze szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Maków Podhalański. Wyboru najciekawszych i wartych nagrodzenia prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie: Teresa Nitoń - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim- Przewodnicząca, Iwona Staśkiewicz – Zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim -członek i Teresa Sałapatek – pracownik MBP w Makowie Podhalańskim – członek. Przyznała ona następujące miejsca i wyróżnienia:

     

    📍KATEGORIA: MALARSTWO I RYSUNEK

    GRUPA: PRZEDSZKOLAKI I ZERÓWKI

    1 miejsce - Marcelina Sumera

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Liliana Bryndza

    Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

    3 miejsce - Jan Koper

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Wyróżnienia:

    Gerhard Wychowaniec

    Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

    Hanna Koper

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Hanna Lasa

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

     

    📍GRUPA: KLASY I-III

    1 miejsce - Zuzanna Dyrcz

    Szkoła Podstawowa w Juszczynie

    2 miejsce - Jeremiasz Dziepak

    Szkoła Podstawowa w Kojszówce

    3 miejsce - Wojciech Bisaga 

    Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

    Wyróżnienia:

    Michał Malik

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Jan Stanaszek

    Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

    Monika Furmanek

    Szkoła Podstawowa w Juszczynie

    Zuzanna Bartyzel

    Szkoła Podstawowa w Juszczynie

    Wyróżnienie za technikę akwareli - Marta Radwan

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Wyróżnienie Jury:

    Nikola Graczyk

    Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim

     

    📍KLASY IV-VI

    1 miejsce - Marlena Mazur

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Dorota Łysiak

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    3 miejsce - Michalina Stopa

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

     

    📍KLASY VII-VIII

    1 miejsce

    Natalia Maczek

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce

    Michalina Rak

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Matylda Benio

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    3 miejsce - Oliwia Drobna

    Szkoła Podstawowa w Kojszówce

     

    📍KATEGORIA: FORMY PRZESTRZENNE

    PRZEDSZKOLAKI I KLASY 0

    1 miejsce - Mateusz Dyrcz

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Marcel Ficek

    Szkoła Podstawowa w Białce

    3 miejsce - Fabian Piątek

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Wyróżnienie 

    Lilianna Gronkiewicz

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Anna Szafraniec

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Julia Śmiech

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Amelia Zguda

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Julia Radwan

    Szkoła Podstawowa w Białce

    Elżbieta Dudrak

    Szkoła Podstawowa w Białce

    📍KLASY I-III

    1 miejsce - Emilia Kaczmarczyk

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Sara Oczkowska

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    3 miejsce - Aleksandra Leśniak

    Szkoła Podstawowa w Juszczynie

    📍KLASY IV-VI

    1 miejsce - Amelia Kowalska

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    2 miejsce - Karolina Kudzia

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    3 miejsce - Igor Sumera

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Wyróżnienie

    Alicja Mędrala

    Szkoła Podstawowa w Juszczynie

    📍KLASY VII-VIII

    1 miejsce - Jakub Gorzkowski

    Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

    Laureaci konkursu zgromadzeni 25 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim nagrodzeni zostali przez Panią Dyrektor MBP pięknymi książkami, dyplomami i słodkościami.

    Zachęcamy wszystkich miłośników dziecięcej twórczości do obejrzenia tej wyjątkowej wystawy pokonkursowej. Zwiedzać ją można codziennie w godzinach pracy MBP do 30 listopada 2023r.

    https://fb.watch/o7aEczphLk/

    Wystawa jest prezentowana na systemie wystawienniczym pozyskanym w ramach polsko-słowackiego mikroprojektu p.n. „Pogranicze haftem malowane”(INT/EB/1/IX/A/0284) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, budżetu państwa i środków własnych.

     

     Najpiękniejsze szopki

     ETAP GMINNY POWIATOWEGO KONKURSU "BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA"

     Zapraszamy do udziału w gminnym etapie XXII Powiatowego Konkursu "Babiogórska Szopka Regionalna". Zachęcamy do tworzenia szopek dzieci, młodzież a także całe rodziny. Termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim i upływa z dniem 14.12.2023r. Prace laureatów pierwszych miejsc zostaną zakwalifikowane do udziału w powiatowym etapie konkursu. Rozstrzygnięcie 21 grudnia o godz. 10.00

     Tu znajdziecie Państwo regulamin:

     https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,najpiekniejsze-szopki-2?fbclid=IwAR0-iAI-rxcFlAHwsFfvhsxtDSXuF6nSnnfFt-xrlsy9gqjEqPm7rDmqVlI

      Boże Narodzenie w obrazach - etap gminny

      GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "BOŻE NARODZENIE W OBRAZACH"

      Zapraszamy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Boże Narodzenie w obrazach". Prace należy złożyć do 14 grudnia 2023r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Rozstrzygnięcie będzie miało miejsce 21 grudnia 2023r. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim.

      Regulamin:

      https://makowskakultura.naszabiblioteka.com/n,rozstrzygniecie-21-grudnia-w-bibliotece?fbclid=IwAR3L0as_MZRVgnkYiDcfficsQuZDWx8BNyvmgsVT-o0FmpE1YCMHCcHhuAg

       "INSPIRACJE” WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

       Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do zwiedzenia wystawy fotograficznej „Inspiracje” autorstwa Huberta Burego, Jana Kleszcza oraz Pawła Woźniaka. Fotografie zostały wykonane w ramach zajęć warsztatowych prowadzanych po instruktarzem Pana Pawła Woźniaka, które odbywają się w Makowskim Centrum Kultury.

        

       Wystawa jest prezentowana na systemie wystawienniczym pozyskanym w ramach polsko-słowackiego mikroprojektu p.n. „Pogranicze haftem malowane”(INT/EB/1/IX/A/0284) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, budżetu państwa i środków własnych.

        

        Konkurs plastyczny

        Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Wielkanoc w tradycji polskiej”, który jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański.
        Głównym celem konkursu jest aktywizacja lokalnych środowisk amatorskiego ruchu artystycznego oraz stworzenie możliwości prezentacji prac, sięgających do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji, co mamy nadzieję, przyczyni się do wzrostu szacunku do rodzimego dziedzictwa kulturowego i chęci jego kultywowania.
        Składanie prac do 20 marca 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 24.

        Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wernisażem nastąpi w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 24.
        W dniach 26.03. – 20.04.2024 r. odbywać się tam będzie wystawa pokonkursowa.

         


         

        REGULAMIN KONKURSU


        1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
        2. Cel: Sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.
        3. Technika prezentowanych prac: Malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, rzeźba (formy przestrzenne)
        4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej
        nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach.
        Winny być dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail) oraz podpisane imieniem i nazwiskiem w prawym dolnym rogu.
        5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac:
        20 marca 2024 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim. Do prac każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, ilość prac).
        6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.
        7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac i samodzielność ich wykonania).
        8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
        9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły).
        10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.
        11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 20 kwietnia 2024 r.
        12. Od dnia 22 kwietnia 2024 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w MBP w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od dnia zamknięcia wystawy przechodzą na własność organizatora.
        13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
        14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
        14.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.
        14.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,
        14.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
        14.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
        14.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
        14.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
        14.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
        14.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
        14.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
        14.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
        15. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.

         Wyniki konkursu WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ

         KONKURS PLASTYCZNY ”WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ” 2024 r.
         🎨🖌🖼

         W dniu 22 marca  2024r. Komisja w składzie: Teresa Nitoń - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim- Przewodnicząca, Zbigniew Kowalski – starszy instruktor MBP w Makowie Podhalańskim- Makowskie Centrum Kultury - członek
         oraz Monika Stec  – instruktor MBP w Makowie Podhalańskim- Makowskie Centrum Kultury - członek, dokonali oceny prac zgłoszonych do Gminnego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc w tradycji polskiej”.
         Ogółem wpłynęło 200  prace ze szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Maków Podhalański.

         Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

         KATEGORIA: MALARSTWO I RYSUNEK

         GRUPA: PRZEDSZKOLAKI I ZERÓWKI

         1 miejsce - Hugo Mdeba Ndege
         Gminne Przedszkole Samorządowe
         w Makowie Podhalańskim

         2 miejsce - Mia Polak
         Gminne Przedszkole Samorządowe
         w Makowie Podhalańskim

         3 miejsce - Hanna Lasa 
         Gminne Przedszkole Samorządowe
         w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie:
         Zuzanna Pająk 
         Przedszkole niepubliczne „Słoneczny Uśmiech”

         Wyróżnienie
         Hania Takuśka
         Przedszkole niepubliczne „Słoneczny Uśmiech” 

         Wyróżnienie
         Maksymilian Ferek
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         Wyróżnienie
         Wiktoria  Harynek
         Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

         GRUPA: KLASY I-III

         1 miejsce - Amelia Drobny
         Szkoła Podstawowa w Kojszówce

         2 miejsce - Marcelina Kozina 
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         3 miejsce - Filip Niedźwiedź
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie
         Jan Grzechynka
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         Wyróżnienie
         Zuzanna Woźny 
         Szkoła Podstawowa w Białce

         KLASY IV-VI

         1 miejsce - Amelia Kowalska 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         2 miejsce - Lena Budzowska 
         Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

         3 miejsce - Antonina Wróbel  
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie
         Adrian Semik  
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         KLASY VII-VIII i starsi

         1 miejsce - Michalina Rak 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         2 miejsce - Bartłomiej Tatara
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

         3 miejsce - Jakub Stec
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

         3 miejsce - Jakub Romaniak 
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

         KATEGORIA: FORMY PRZESTRZENNE
         GRUPA: PRZEDSZKOLAKI I ZERÓWKI

         1 miejsce - Franciszek Nitoń 
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         2 miejsce - Hanna Koper 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         3 miejsce - Jakub Zając 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie

         Aleksandra Dębińska 
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         Wyróżnienie
         Michał Ferek
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         Wyróżnienie
         Natalia Burdzy
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie
         Marcelina Sumera
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańśkim

         GRUPA: GRUPA: KLASY I-III

         1 miejsce - Amelia Wolińska 
         Szkoła Podstawowa w Żarnówce

         2 miejsce - Lena Prymula
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie

         3 miejsce - Julia Dudrak
         Szkoła Podstawowa w Żarnówce

         Wyróżnienie
         Sara Polak 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         Wyróżnienie
         Nikodem Żmija
         Szkoła Podstawowa w Białce

         GRUPA: GRUPA: KLASY IV-VI

         1 miejsce - Michalina Stopa 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         2 miejsce - Nikola Majewska 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         3 miejsce - Karolina Kudzia   
         Zespół Szkół w Makowie 

         Wyróżnienie - Alicja Dębińska
         Szkoła Podstawowa w Juszczynie  

         GRUPA: GRUPA: KLASY VII-VIII i starsi

         1 miejsce - Jakub Gorzkowska 
         Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

         2 miejsce - Piotr Mruc 
         Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

         Wszystkim uczestnikom gratulujemy!